آموزشی

چه جوری ذهن های بسته بقیه رو واسه پذیرش ایده هامون باز کنیم؟

  تصور کنین هفته ها وقت گذاشته اید تا پروپوزالی به تیم ارشد اجرایی شرکت تون ارائه بدین. هدف شما اینه اونا رو قانع کنین که اهدای کمکای مالی واسه اهداف خیریه به شکل منظم، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل